Poskytované služby

Poskytujeme servis geodetických prác v oblasti katastrálnej geodézie.
Nižšie nájdete zoznam najčastejšie poskytovaných služieb.

Kde všade

Geometrické plány

Vytyčovacie náčrty

Zameranie novostavby

Zlúčenie parciel

Zameranie novostavby

Poradenská činnosť

Rozdelenie parciel

Právny servis

Majetkové vysporiadanie

Zameranie novostavby
ku kolaudácii

Obnovenie právného stavu

Zameranie rozostavanej stavby (k úveru)

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o geodetické práce,
nás môžete kontaktovať cez náš kontaktný formulár alebo telefonicky.

MATGEO

Poskytujeme geodetické a kartografické služby v Malackách a na Záhorí. Vyhotovujeme geometrické plány, vytyčovacie náčrty, zameriame pozemky a rodinné domy, zameriame adresné body.

MATGEO - Matúš Kollár